Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • I punkt 3.1 er det lagt inn henvisning til ny relevant EMD dom (J.K. and Others v. Sweden). Punkt 8 om internflukt er oppdatert som følge av at rimelighetsvilkåret ble fjernet i utl. § 28 femte ledd ved lovendring 1. oktober 2016. Det er lagt inn et nytt punkt 10.2 som omhandler vurderingen etter utl. § 38 der søkeren kan returnere til et trygt og tilgjengelig internfluktområde. I punkt 9 om utelukkelse- og sikkerhetssaker er det gjort enkelte språklige og strukturelle endringer. Punktet om utvisning er oppdatert ved at asylavdelingen skal opprette utvisningssak og forhåndsvarsle om utvisning dersom de objektive vilkårene for utvisning er oppfylt, og så overføre saken til OFU (Område for utvisning) i Oppholdsavdelingen.

 • Punkt 8 om internflukt er oppdatert som følge av at rimelighetsvilkåret ble fjernet i utl. § 28 femte ledd ved lovendring 1. oktober 2016. Det er lagt inn et nytt punkt 11.2 som omhandler vurderingen etter utl. § 38 der søkeren kan returnere til et trygt og tilgjengelig internfluktområde. Punkt 15 om utvisning er oppdatert ved at Asylavdelingen skal opprette utvisningssak og forhåndsvarsle om utvisning dersom de objektive vilkårene for utvisning er oppfylt, og så overføre saken til OFU (Område for utvisning) i Oppholdsavdelingen.

 • Praksisnotatet for rød gruppe er oppdatert, men det er ingen endringer i hvilke land som er i denne gruppen. Retningslinjene angir praksis for returvurderinger, herunder hvilke velferdshensyn som skal tas.

 • Visumpraksisnotatet for oransje gruppe er oppdatert. Georgia og Sri Lanka er flyttet herfra til gul gruppe. Nepal, Sentralafrikanske republikk og Tadsjikistan er flyttet hit fra gul gruppe. Notatet angir praksis for returvurderinger, herunder hvilke velferdshensyn som skal tas.

 • Visumpraksisnotatet for gul gruppe er oppdatert. Kasakhstan og Thailand er flyttet hit fra grønn gruppe, og Georgia og Sri Lanka er flyttet hit fra oransje gruppe. Nepal, Sentralafrikanske republikk og Tadsjikistan er flyttet herfra til oransje gruppe, og Sao Tomé og Principe er flyttet til grønn gruppe. Notatet angir praksis for returvurderinger, herunder hvilke velferdshensyn som skal tas.

 • Visumpraksisnotatet for grønn gruppe er oppdatert. Kasakhstan og Thailand er flyttet herfra til gul gruppe, og Sao Tomé og Principe er flyttet hit fra gul gruppe. Notatet angir praksis for returvurderinger, herunder hvilke velferdshensyn som skal tas.

 • Nytt praksisnotat som beskriver praksis for vurderingen av når innreiseforbudet begynner å løpe ved vedtak om utvisning.

 • Utlendingsforskriften vedlegg 5 er oppdatert ved at Salomonøyene har blitt visumfri til EU og Norge med provisorisk ikrafttredelse fra lørdag 8. oktober 2016.

 • Salomonøyene ble visumfri til EU og Norge med virkning fra 8. oktober og er derfor fjernet fra grønn gruppe.

 • Nye retningslinjer fra UNHCR som gjelder søknader om beskyttelse fra personer fra Honduras.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen