Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Erstattes av:  RS 2014-026 Rutiner i saker som kan unntas fra Dublin-behandling, jf. GI 2014-009

  Rundskrivet oppheves fordi det har kommet en ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet. Det inneholder retningslinjer for hva UDI og politiet skal gjøre i forbindelse med vurderingen av om asylsøkere skal unntas fra Dublin-behandling.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har gitt UDI en instruks (GI 2014-009) som erstatter en tidligere instruks. Dette rundskrivet erstatter rundskrivet som ble laget i forbindelse med den gamle instruksen. Rundskrivet beskriver i tillegg på en bedre måte vurderingene som politiet må foreta, og kontaktpunkter i Asylavdelingen er tatt inn.

 • Rundskrivet oppheves fordi det er utdatert, og det har blitt laget andre rundskriv og internmeldinger med oppdaterte rutiner som erstatter dette rundskrivet.

 • Håndbokens vedlegg 18 Reference amounts required for the crossing of the external border fixed by national authorities er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 11. desember 2014. Endringene er meldt av Belgia.

 • Håndbokens vedlegg 25 Reference amounts required for the crossing of the external border fixed by national authorities er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 10. desember 2014.

 • Rundskrivet er revidert på grunn av instruks AI-2/2013, og også på grunn av en endring i utlendingsforskriften § 3-3 om beregning av oppholdstiden i Schengen. Instruksen presiserer hvem som skal anses som handels- og forretningsreisende. Det er også foretatt en justering av rundskrivets punkt om oppholdstid og visum.

 • Håndbokens vedlegg 5 Information on national derogations from the visa requirements er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 9. desember 2014.

 • Ikrafttredelsesrundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet om endringene i utlendingsforskriften §§ 8-5 og 17-1 a. Formålet med endringene er at barnets beste skal veie tyngre enn i dag når det vurderes mot innvandringsregulerende hensyn. I utlendingsforskriften § 8-5 tydeliggjøres det nye regelverket om oppholdstillatelse som følge av barns tilknytning til Norge. I § 17-1 a er kravene til begrunnelse i vedtak som berører barn utdypet.

 • Utlendingsforskriften § 8-5 som gjelder vurderingen av sterke menneskelige hensyn i utlendingsloven § 38 ved søknad om oppholdstillatelse fra barn, og § 17-1 a som gjelder begrunnelse i vedtak som gjelder barn, er endret. Endringene trer i kraft den 8. desember.

 • Håndbokens vedlegg 28 List of Member States' consular presence, representation arrangements and forms of cooperation for the collection of visa applications, collection by Honorary Consuls or outsourcing of the collection of visa applications  er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 4. desember 2014.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen