Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
  • Idag, den 1. oktober 2015, trer den nye straffeloven av 2005 (lov om straff av 20. mai 2005 nr. 28) i kraft jf. straffelovens ikraftsettingslov av 19. juni 2015 nr. 65, og straffeloven av 1902 ...
  • Eurodac-forordningen (rådsforordning (EF) nr. 2725/2000) oppheves med virkning fra 20. juli 2015, samtidig som ny Eurodac-forordning (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 603/2013 av 26. juni ...
  • Justis- og beredskapsdepartementet har i dag instruert UDI hvordan utlendingsmyndighetene skal reagere overfor personer som tidligere har fått oppholdstillatelse under falsk identitet, men som ...
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen