To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
Attention Repealed and outdated documents

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : 2017-04-06-JD
Documentdate : 06.04.2017

Regelverk for tilskudd til returtiltak


Regelverk for tilskudd til returtiltak (lenke til regjeringen.no)

Latest changes
 • Opphevet: 2017-04-06-JD Regelverk for tilskudd til returtiltak (8/21/2018)

  Utlysningen er avsluttet. Den er erstattet av G-01/2018 Tilskudd til returtiltak 2018 - regelverk.

 • Ny: 2017-04-06-JD Regelverk for tilskudd til returtiltak (5/16/2018)

  Regelverket for tilskuddsordningen som forvaltes av Utlendingsdirektoratet ble fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6. april 2017, og gjelder for søknader i 2018. Regelverket erstatter 2016-01-27-JD.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo