To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Bilateral agreements

Document-ID : 2015-09-04
Entry info force : 01.12.2015
Documentdate : 04.09.2015

Avtale mellom Kongeriket Norge og Georgia om lettelser i utstedelsen av visa

Latest changes
  • Ny: 2015-09-04 Avtale mellom Kongeriket Norge og Georgia om lettelser i utstedelsen av visa (12/3/2015)

    Norge og Georgia har inngått en avtale om lettelser i utstedelsen av visum som bidrar til å forenkle reisevirksomhet mellom de to landene. Avtalen trådte i kraft 1. desember 2015.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo