To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : 2017-01-18 JD
Case-ID : 16/6709 - KBH (16/04031-5)
Documentdate : 18.01.2017
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet
Utlendingsnemnda

Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 18-14

Latest changes
  • Ny: 2017-01-18 JD Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 18-14 (1/19/2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt ny bestemmelse i utlendingsforskriften § 18-14. Dette fordi EU-domstolen har tolket returdirektivet (2008/115/EC) slik at bruk av fengselsstraff for ulovlig opphold etter utlendingsloven § 55 annet ledd, kan komme i konflikt med direktivets formål om å tilrettelegge for en effektiv returpolitikk. Det er derfor bare under nærmere angitte forutsetninger at det kan benyttes fengselsstraff. Forskriftsendringen ble vedtatt 18. januar 2017, og er i kraft fra samme dag.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo