To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

2006-11-12-AID
Document-ID : 2006-11-12-AID
Case-ID : 200607016-/MAR
Documentdate : 11.12.2006
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Melding om norsk statsborgerskap fra nordiske borgere

Vi viser til deres brev av 1. november 2006.

I brevet tar dere opp at det er et problem at nordiske borgere ikke er løst fra sine opprinnelige statsborgerskap når de leverer melding om norsk statsborgerskap, og at de derfor ikke fyller vilkårene i loven. Disse meldingene må avvises. Dette er ikke et brudd på den nordiske avtalen om statsborgerskap. Barn av nordiske borgere som erverver norsk statsborgerskap ved melding kan også bli norske dersom de er løst fra annet statsborgerskap. Dersom barnet ikke kan løses vil det ikke få norsk statsborgerskap. Dette er heller ikke et brudd på den nordiske avtalen om statsborgerskap. Disse barna kan eventuelt søke om statsborgerskap etter statsborgerloven § 17.

Dersom det er slik at mange nordiske borgere ikke oppfatter vilkåret om løsning fra annet statsborgerskap, bør UDI se på hvordan dette vilkåret kan kommuniseres bedre. UDI bør f. eks se på om det kan komme klarere fram av meldingsskjemaet at den som leverer melding må være løst fra annet statsborgerskap.

 

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
avdelingsdirektør

Mari Aam
førstekonsulent

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo