To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-10/2010
Case-ID : 201002042-/JRS (JD), 2010/000871 (UDI)
Documentdate : 18.02.2010
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets Utlendingsenhet
Utenriksdepartementet
Arbeidsdepartementet

Endring i utlendingsforskriften på grunn av endring i departementsstrukturen og retting av inkurie i § 10-8 fjerde ledd (underholdskravet)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo