To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

G-15/2010
Document-ID : G-15/2010
Case-ID : 201010587
Documentdate : 23.12.2010
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Politimestrene

Kopi:
Advokatforeningen, NOAS

Retningslinjer for fastsettelse av utreisefrist i vedtak etter utlendingsloven som innebærer at utlendingen skal forlate riket

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo