To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : G-06/2014
Case-ID : 14/7044 (JD)
Documentdate : 08.12.2014
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Arbeids- og sosialdepartementet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn

Latest changes
  • Ny: 2014-06-G Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn (12/8/2014)

    Ikrafttredelsesrundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet om endringene i utlendingsforskriften §§ 8-5 og 17-1 a. Formålet med endringene er at barnets beste skal veie tyngre enn i dag når det vurderes mot innvandringsregulerende hensyn. I utlendingsforskriften § 8-5 tydeliggjøres det nye regelverket om oppholdstillatelse som følge av barns tilknytning til Norge. I § 17-1 a er kravene til begrunnelse i vedtak som berører barn utdypet.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo