To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-10/2014
Case-ID : 14/4066 (JD)
Documentdate : 29.10.2014
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Arbeids- og velferdsforvaltningen

Instruks om tolkning av utlendingsloven § 95 første ledd – målgruppe for innkvartering i asylmottak

Latest changes
  • Ny: 2014-010-GI Instruks om tolkning av utlendingsloven § 95 første ledd – målgruppe for innkvartering i asylmottak (10/30/2014)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet instruerer UDI om å fortsette å tilby innkvartering i asylmottak til asylsøkere og personer med endelige vedtak i tråd med gjeldende praksis.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo