To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : A-1/2015
Case-ID : 14/2508 (ASD)
Documentdate : 07.01.2015
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet
Politidirektoratet
Utlendingsnemnda

Rundskriv A-1/2015 - Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften

Latest changes
  • Ny: 2015-01-A Rundskriv A-1/2015 - Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften (1/12/2015)

    Ikrafttredelsesrundskriv fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Formålet med endringene er å tilrettelegge for en enklere og smidigere rekruttering av kompetent arbeidskraft til Norge. Utlendingsforskriften § 1-2 oppheves og erstattes med ny § 6-29 a. Det er endringer i utf. §§ 1-11, 6-14 og 6-18. Det er i tillegg henvisningsendringer i utf. §§ 4-22 fjerde ledd, 17-7 f første ledd bokstav m og 18-13 annet ledd.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo