To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : 2016-12-21-JD
Case-ID : 16/03989
Documentdate : 21.12.2016

Stønad til beboere i asylmottak, kap. 490, post 70 (pengereglementet)

Latest changes
  • Ny: 2016-12-21-JD Stønad til beboere i asylmottak, kap. 490, post 70 (pengereglementet) (1/30/2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt brev til UDI og bedt om at UDI gjør endringer i pengereglementet for beboere i mottak, i tråd med budsjettvedtaket i Stortinget. Endringene går ut på at ytelser til familier i mottak skal ikke overstige 10 000 kroner per familie, og at ytelser skal prisjusteres med 2.8%. Endringene i ytelser til familier gjelder store familier, ikke nødvendigvis kun barnefamilier.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo