To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : 2018-02-01-JD
Documentdate : 01.02.2018

Kvoten for overføringsflyktninger 2018 - kvotesammensetning

Latest changes
  • Ny: 2018-02-01-JD Kvoten for overføringsflyktninger 2018 - kvotesammensetning (2/26/2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt kvotesammensetningen for overføringsflyktninger for 2018, jf. utlendingsloven § 35 og G-04/2015. Kvoten for 2018 er på totalt 2120 plasser hvor 700 plasser er fordelt til flyktninger fra Syria i Libanon, 1000 plasser til flyktninger fra Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC) i Uganda og 300 plasser til flyktninger som evakueres fra Libya. Ytterligere 120 plasser er ubunden av opprinnelsesland - åpne plasser.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo