To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : 2018-12-19 JD
Documentdate : 19.12.2018
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for Utlendingsdirektoratet (UDI)

Latest changes
  • Ny: 2018-12-19 JD Justis- og beredskapsdepartementets instruks for Utlendingsdirektoratet (UDI) (12/27/2018)

    Departementet har 19. desember 2018 revidert sin instruks som gjelder økonomi- og virksomhetsstyringen av Utlendingsdirektoratet (UDI). Tidligere utgave var fra 20. desember 2017.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo