To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

G-13/2010
Document-ID : G-13/2010
Case-ID : 201004211
Documentdate : 15.12.2010
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Sysselmannen på Svalbard
Utenriksdepartementet


Kopi:
Arbeidsdepartementet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften - kontroll med reisende som kommer fra eller reiser til Svalbard

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo