To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-06/2015
Case-ID : 15/1639 (JD)
Documentdate : 05.05.2015
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utenriksstasjonene

Kopi:
Forsvarsdepartementet
Utenriksdepartementet

Retningslinjer for overføring av personer som har vært ansatt av norske styrker i Afghanistan og som har deltatt i operativ tjeneste som tolk etter 01.01.2006, samt deres nærmeste familiemedlemmer

Latest changes
  • Ny: GI-06/2015 Retningslinjer for overføring av personer som har vært ansatt av norske styrker i Afghanistan og som har deltatt i operativ tjeneste som tolk etter 01.01.2006, samt deres nærmeste familiemedlemmer (5/5/2015)

    Justis- og beredskapsdepartementet gir retningslinjer for å sikre at personer som har vært ansatt av norske styrker i Afghanistan, kan overføres til Norge på kvoten for overføringsflyktninger. Departementet ber om at UDI forbeholder ledige plasser på den åpne delen av kvoten for overføringsflyktninger for inneværende år, for personer som kvalifiserer til innreisetillatelse etter dette rundskrivet. UDI og utenriksstasjonene bes prioritere saker som fremmes på grunnlag av dette rundskrivet.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo