To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Q-35/2011
Document-ID : Q-35/2011
Case-ID : 2011/004155 (UDI)
Documentdate : 21.12.2011
Receiver :

Kommuner
Fylkesmennene
Utlendingsdirektoratet
Politiet

Iverksetting av rett og plikt til 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere


Red.anm:
Vi gjør oppmerksom på at det i punkt 2 første avsnitt andre setning skal vises til punkt 8 i rundskrivet, ikke punkt 9 slik det står.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo