To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : A-1/2016
Case-ID : 15/2459 - 25 (ASD), 15/07450-10 (UDI)
Documentdate : 17.03.2016
Receiver :

Utlendingsdirektoratet


Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet
Politidirektoratet
Utlendingsnemnda

Iverksetting av endringer i utlendingsforskriften – Ordningen med tidlig arbeidsstart, jobbsøkertillatelse og familiegjenforening med EØS-borgere

Latest changes
  • Ny: A-1/2016 Iverksetting av endringer i utlendingsforskriften – Ordningen med tidlig arbeidsstart, jobbsøkertillatelse og familiegjenforening med EØS-borgere (3/17/2016)

    Instruks av 17. mars 2016 om endringer i utlendingsforskriften om tidlig arbeidsstart med mer. Formålet med endringene er å tilrettelegge for enklere rekruttering av kompetent arbeidskraft til Norge.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo