To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : F-05-19
Case-ID : 18/2385
Documentdate : 30.07.2019
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd

Latest changes
  • Ny: F-05-19 Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd (7/31/2019)

    Ny instruks åpner for at tilbakekallssaker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn kan behandles i samsvar med instruks F-05/18. Instruksen trer i kraft straks. Den opphever og erstatter F-02-19.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo