To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : G-02/2016
Case-ID : 15/1697
Documentdate : 11.03.2016
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet

Retningslinjer for arbeidet med assistert retur


Retningslinjer for arbeidet med assistert retur (lenke til regjeringen.no).

Rundskrivet har to vedlegg.

Latest changes
 • Endret: G-02/2016 Retningslinjer for arbeidet med assistert retur (2/15/2018)

  Vedlegg 1:«Regelverk for individuell stønad til reise til og reintegrering i hjemlandet ved assistert retur - Statsbudsjettet for 2018, kapittel 490, post 72», er oppdatert per 7. februar 2018.

 • Endret: G-02/2016 Retningslinjer for arbeidet med assistert retur (3/20/2017)

  Vedlegg 1 er oppdatert. Punkt 8 Reintegreringsstønad for reisedokument videreføres ut 2017.

 • Endret: G-02/2016 Retningslinjer for arbeidet med assistert retur (11/21/2016)

  Vedlegg 1 er oppdatert med nye regler for tidsbegrenset stønadsprogram for lengeværende barnefamilier i punkt 8. Det er lagt til et nytt vedlegg med liste over land det ikke gis retur- eller reintegreringsstønad til.

 • Ny: G-02/2016 Retningslinjer for arbeidet med assistert retur (3/11/2016)

  Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et nytt rundskriv for arbeidet med assistert retur. Rundskrivet avløser G-15/2011. De nye retningslinjene trer i kraft i dag.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo