To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

G-04/2012
Document-ID : G-04/2012
Case-ID : 201104746
Documentdate : 22.06.2012
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – Innhenting av opplysninger fra offentlige organer

Latest changes
  • 2012-004-G Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – Innhenting av opplysninger fra offentlige organer (6/22/2012)

    Instruksen gjør hjemler for at utlendingsmyndighetene skal kunne innhente informasjon fra andre offentlige organer etter ul. § 84.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo