To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : G-04/2015
Documentdate : 03.07.2015
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger jf. utlendingsloven § 35

Latest changes
  • Ny: G-04/2015 Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger jf. utlendingsloven § 35 (3/3/2016)

    Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt UDI retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger. Retningslinjene gjelder for UDI sine vedtak om overføring av flyktninger, samt fordelingen av den årlige kvoten og samarbeid med andre myndigheter.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo