To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : G-07/2016
Case-ID : 16/2382
Documentdate : 26.05.2016
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet

Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 14-2 første ledd om varigheten av innreiseforbudet

Latest changes
  • Ny: G-07/2016 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 14-2 første ledd om varigheten av innreiseforbudet (5/26/2016)

    Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt et nytt ikrafttredelsesrundskriv for kommende endring i utlendingsforskriften § 14-2 første ledd, om å inkludere et nytt alternativ med innreiseforbud på 10 år ved utvisning. Forskriftsendringen trer i kraft 20. juni 2016.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo