To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : G-08/2016
Case-ID : 16/422
Documentdate : 28.10.2016
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Instruks om tolkning av statsborgerloven - gjeldende rett for statsløse søkere som er født i Norge

Latest changes
  • Ny: G-08/2016 Instruks om tolkning av statsborgerloven - gjeldende rett for statsløse søkere som er født i Norge (10/28/2016)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet skal sikre at søknader om statsborgerskap fra statsløse søkere født i Norge behandles i henhold til internasjonale konvensjoner slik statsborgerloven § 3 fastsetter.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo