To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : G-08/2018
Case-ID : 17/7163 (JD), 16/03951-28 (UDI)
Documentdate : 25.10.2018
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Kunnskapsdepartementet

G-08/2018 Ikrafttredelse av nye lovregler om utvisning fra 1. november 2018

Latest changes
  • Ny: G-08/2018 G-08/2018 Ikrafttredelse av nye lovregler om utvisning fra 1. november 2018 (10/26/2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt følgende overgangsbestemmelser i forbindelse med endring i utlendingsloven §§ 66-68 og 73 om utvisning på grunnlag av utelukkelse fra flyktningstatus mv.: En utlending som før 1. november 2018 er gitt asyl, kan ikke utvises etter de nye lovreglene uten at det først blir truffet vedtak om utelukkelse eller tilbakekall. En utlending som før 1. november 2018 er gitt oppholdstillatelse med en annen hjemmel enn utlendingsloven § 74 eller § 28, kan ikke utvises etter de nye lovreglene, med mindre handlingene har funnet sted etter lovendringenes ikrafttredelse eller forholdet gir grunnlag for tilbakekall av den gitte tillatelsen. Endringene trer i kraft 1. november 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo