To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : G-10/2016
Case-ID : 2015/54911-10
Documentdate : 04.08.2016

Utgifter til hjemreise til Norge ved tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Latest changes
  • Ny: G-10/2016 Utgifter til hjemreise til Norge ved tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (8/23/2016)

    Rundskriv fra Justisdepartementet som erstatter IMDI-13-2014 Utgifter til hjemreise til Norge ved tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Norske borgere og personer bosatt i Norge kan under opphold i utlandet bli utsatt for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller annen æresrelatert vold, eller forsøk på dette. Utenriksstasjoner kan bli kontaktet av den utsatte med anmodning om bistand til å hjelpe personen tilbake til Norge. Rundskrivet omhandler målgruppe for refusjonsordningen, økonomiske forutsetninger, utgifter som kan dekkes og rutiner for søknad om refusjon.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo