To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-04/2015
Case-ID : 15/1331 (JD)
Documentdate : 18.03.2015
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet

Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak

Latest changes
  • Ny: GI-04/2015 Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak (3/19/2015)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet. Målgruppen for utlendingsforskriften § 8-5, barn som har oppholdt seg i Norge i 4,5 år eller mer, skal ha fått tilstrekkelig informasjon om muligheten til å få saken sin behandlet etter dette regelverket før tvangsretur finner sted. UNEs og UDIs vedtak om iverksetting av vedtak som innebærer at denne målgruppen må forlate Norge, skal derfor gis utsatt iverksetting inntil saken er behandlet på nytt etter nytt regelverk.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo