To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-09/2015
Case-ID : 14/7970 (JD)
Documentdate : 01.07.2015
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Utenriksdepartementet

Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 – overføring av barn og barnefamilier til Italia i henhold til Dublin III-forordningen

Latest changes
  • Ny: GI-09/2015 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 – overføring av barn og barnefamilier til Italia i henhold til Dublin III-forordningen (7/1/2015)

    Instruksen gjelder overføring av barn og barnefamilier til Italia i henhold til Dublin III-forordningen. Bakgrunnen for instruksen er at UDI 26. juni 2015 fremmet en praksisforeleggelse for Justis- og beredskapsdepartementet. På grunn av endrede forhold i Italia, mente UDI at forutsetningen i gjeldende instruks GI-03/20015 ikke lenger var gjennomførbar. Den nye instruksen innebærer at UDI skal foreta en individuell og konkret vurdering av om det er forsikret at familier som overføres til Italia får plass på et mottak tilpasset barnefamilier, og at familiens enhet blir opprettholdt.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo