To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

GI-13/2017
Document-ID : GI-13/2017
Case-ID : 15/4259 (JD), 17/02021 (UDI)
Documentdate : 19.09.2017
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Instruks til Utlendingsdirektoratet om innkvartering av asylsøkere

Latest changes
  • Ny: GI-13/2017 Instruks til Utlendingsdirektoratet om innkvartering av asylsøkere (9/19/2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har oppdatert og opphevet sin tidligere instruks GI-05/2017 om innkvartering av asylsøkere. Den oppdaterte instruksen har fått et nytt punkt 2.4 om mottakssystemets sammensetning. Videre er punkt 3.4 om representantordningen for enslige, mindreårige asylsøkere justert. Departementet gir UDI et utvidet handlingsrom når det gjelder samarbeidspartnere og temaer det skal samarbeides om knyttet til representantordningen.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo