To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-15/2018
Case-ID : 17/4634 (JD), 17/02923-9 (UDI)
Documentdate : 05.11.2018
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Arbeids- og sosialdepartementet
Kunnskapsdepartementet

Underholdskravet for nyutdannede og forskere mv. som skal være arbeidssøkere – praktisering av utlendingsloven § 58 (krav til underhold og bolig)

Latest changes
  • Ny: GI-15/2018 Underholdskravet for nyutdannede og forskere mv. som skal være arbeidssøkere – praktisering av utlendingsloven § 58 (krav til underhold og bolig) (11/5/2018)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdeprtementet gjelder utlendinger som har studert i Norge, og som fyller vilkårene for å få en tillatelse som faglært. Formålet med instruksen er å sikre at det ikke gjøres endringer i kravet som stilles til underhold for utlendinger som søker oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften (utf.) § 6-29, jf. utlendingsloven § 58 og utf. § 10-7. Dette innebærer at det som etter langvarig forvaltningspraksis anses som tilstrekkelig for at underhold skal være sikret etter utlf. § 10-7, fortsatt skal gjelde for denne gruppen. Bakgrunnen for instruksen er at UDI har foreslått å stille samme underholdskrav for denne gruppen, som for studenter.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo