To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-17/2017
Case-ID : 16/3395
Documentdate : 19.12.2017
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:

Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets Utlendingsenhet
Arbeids- og sosialdepartementet

Utlendingsloven § 94 annet ledd – unntak fra vilkåret om gjennomført asylintervju ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse

Latest changes
  • Ny: GI-17/2017 Utlendingsloven § 94 annet ledd – unntak fra vilkåret om gjennomført asylintervju ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse (12/19/2017)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet som nærmere angir hvem som skal omfattes av nytt annet ledd i utlendingsloven § 94 som trer i kraft fra 1. januar 2018. Lovendringen innebærer at en som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge kan ha rett til å ta arbeid mens søknaden er til behandling, selv om asylintervju ikke er gjennomført, dersom det er høy sannsynlighet for at personen vil få innvilget oppholdstillatelsen. Departementet instruerer UDI i å ta utgangspunkt i opprinnelsesland der innvilgelsesprosenten av asylsøknader er over 80 prosent.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo