To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-08/2014
Case-ID : 14/2962 (JD)
Documentdate : 07.07.2014
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

Instruks om praktisering av utlendingsloven § 26, jf. utlendingsforskriften § 6-25 – au pairordningen

Latest changes
  • Ny: 2014-008-GI Instruks om praktisering av utlendingsloven § 26, jf. utlendingsforskriften § 6-25 – au pairordningen (7/8/2014)

    Instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet om å fortsette å behandle søknader om au pairtillatelse i tråd med gjeldende praksis.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo