To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and letters from other governmental agencies

Document-ID : Q-06/2010
Case-ID : 201003824
Documentdate : 16.12.2010
Receiver :

Landets kommuner og bydeler ved barneverntjenesten
Landets asylmottak ordinære og de for enslige mindreårige
Landets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere
Landets fylkesmenn

Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner


Barne- og likestillingsdepartementets rundskriv Q-06/2010 Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner (lenke til regjeringen.no)

Dette rundskrivet erstatter rundskriv Q-17-2004 Om barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere i mottak og kommuner m.m.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo