To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB 2017-78631-1
Documentdate : 07.11.2018

Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning med varig innreiseforbud. Uriktige opplysninger. Djibouti


Borgarting lagmannsrett dom avsagt 7. november 2018: LB 2017-78631-1 (anonymisert PDF)

Latest changes
  • Ny: LB 2017-078631-1 Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning med varig innreiseforbud. Uriktige opplysninger. Djibouti (11/9/2018)

    Saken gjelder tilbakekall av statsborgerskap og utvisning med varig innreiseforbud grunnet uriktige opplysninger om identitet. Lagmannsretten kom til at mannen sannsynligvis mot bedre vitende hadde gitt uriktige opplysninger om sin bakgrunn og identitet, herunder sin nasjonalitet, og at dette hadde vært av avgjørende betydning både for statsborgervedtaket og for utvisningsvedtaket. Lagmannsretten la spesielt vekt på at bevisførselen med stor grad av sikkerhet etablerte at en djiboutisk borger mannen hevdet var hans forretningspartner, i virkeligheten er mannens biologiske bror. Grunnet forholdets alvor og varighet, kom lagmannsretten også til at utvisning ikke var uforholdsmessig, og kunne gjøres varig.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo