To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2016-50184
Documentdate : 27.02.2018

Utvisning. Uriktige opplysninger. Oppholdstillatelse til spesialister. Fornyelse. Utlendingsforskriften § 6-2 (opphevet)


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2016-50184 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2016-50184 Utvisning. Uriktige opplysninger. Oppholdstillatelse til spesialister. Fornyelse. Utlendingsforskriften § 6-2 (opphevet) (12/9/2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om utvisning av pakistansk statsborger, og spørsmål om UNE hadde bygget på feil faktum når den la til grunn at lønn på kr. 500.000 årlig ikke var reell. Mannen var 18 år, uten utdanning og kunne ikke norsk da onkelen inviterte ham til Norge, og tjente som assisterende butikksjef langt bedre enn onkelens andre ansatte i butikken, herunder onkelens egne sønner. Videre hadde mannen gitt sprikende forklaringer om omfattende kontantuttak i politiavhør og for retten. Etter en samlet vurdering kom lagmannsretten til at det var mest trolig at mannen hadde en avtale med onkelen om å tilbakebetale vesentlige deler av lønnen, slik at lønnen på kr. 500.000 ikke var reell. Lagmannsretten kjente UNEs vedtak gyldige. Avsagt 27. februar 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo