To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-104980
Documentdate : 29.11.2018

Tilbakekall av statsborgerskap og permanent oppholdstillatelse. Utvisning. Uriktige opplysninger. Identitet.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-104980 (lenke til lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-104980 Tilbakekall av statsborgerskap og permanent oppholdstillatelse. Utvisning. Uriktige opplysninger. Identitet. (12/5/2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om utvisning av en mann A, tilbakekall av statsborgerskap og utvisning av en kvinne B, og tilbakekall av permanent og midlertidige oppholdstillatelser av kvinnens sønn C. I 2016 ble As norske statsborgerskap tilbakekalt, og lagmannsretten kom til at B var kjent med at A var jordansk statsborger og ikke palestiner født på Vestbredden. B hadde derfor gitt uriktige opplysninger ved søknad om permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap. Lagmannsretten kom til at UNEs vedtak overfor A og B var gyldige og forholdsmessige, og etter noe tvil ble også tilbakekallene overfor C kjent forholdsmessige og dermed gyldige. Lagmannsretten la til grunn at alle tillatelser etter utlendingsloven bortfalt ved innvilgelse av norsk statsborgerskap.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo