To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-113242
Documentdate : 31.05.2018

Beskyttelse. Konvertering. Bahai. Troverdighet. Iransk kurder.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-113242 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-113242 Beskyttelse. Konvertering. Bahai. Troverdighet. Iransk kurder. (1/17/2019)

    Saken gjaldt avslag på beskyttelse. Kurder fra Iran fikk først avslag på beskyttelse på bakgrunn av politisk aktivitet fordi asylhistorien ikke var troverdig, blant annet hadde han fremlagt en arrestordre som mest sannsynlig var falsk. Etter dette anførte mannen frykt for forfølgelse på grunn av konvertering fra Islam til Bahai. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at mannens generelle troverdighet var svekket som følge av endret forklaring og falske dokumenter, og at formålet med konverteringen var å få oppholdstillatelse. UNEs vedtak ble kjent gyldige. Avsagt 31. mai 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo