To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-167332
Documentdate : 08.04.2019

Utvisning. Uriktige opplysninger. Familieliv. Barnets beste. Forholdsmessighet. EMK art. 8.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-167332 (lenke til lovdata.no)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-167332 Utvisning. Uriktige opplysninger. Familieliv. Barnets beste. Forholdsmessighet. EMK art. 8. (4/12/2019)

    Saken gjaldt UNEs vedtak om utvisning med to års innreiseforbud og innmelding i Schengen informasjonssystem (SIS). Spørsmålene var om vedtaket hadde tilstrekkelig lovhjemmel, og om vedtaket var uforholdsmessig, i strid med retten til familieliv eller barnets beste. Lagmannsretten mente kvinnens rettigheter etter EMK artikkel 8 ikke var brutt, men kom likevel - under noe tvil - til at vedtaket var ugyldig. Utvisning ville være i strid med barnas rettigheter etter Grunnloven §§ 102 og 104, barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 og EMK artikkel 8, og et uforholdsmessig tiltak etter utlendingsloven § 70.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo