To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Avhjørelsen er rettskraftig. Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet (HR-2018-1039-U).

Court decisions

Document-ID : LB-2017-185159
Documentdate : 22.03.2018

Beskyttelse. Religiøs tilhørighet. Tillagt politisk oppfatning. Troverdighet. Irak.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-185159 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-185159 Beskyttelse. Religiøs tilhørighet. Tillagt politisk oppfatning. Troverdighet. Irak. (12/9/2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om å avslå søknad om asyl og å nekte omgjøring. Irakisk statsborger anførte frykt for forfølgelse på grunn av farens medlemskap i Baath-partiet og fordi han selv var sunnimuslim. Først i den sjette omgjøringsanmodningen anførte han at faren hadde hatt en militær karriere og beordret tortur, riving av hjem og drap, og først i tingretten anførte han at faren hadde en grad i Baath-partiet. Lagmannsretten mente mannne forsøkte å bygge ut faktum, og la ikke forklaringen til grunn. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at mannen ikke risikerte forfølgelse ved retur så mange år etter Baath-partiets fall i 2003, og heller ikke fordi han hadde oppholdt seg mange år i utlandet. Lagmannsretten kjente UNEs vedtak gyldige. Avsagt 22. mars 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo