To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-201081
Documentdate : 08.10.2018

Beskyttelse. Konvertitt. Afghanistan.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-201081 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-201081 Beskyttelse. Konvertitt. Afghanistan. (2/11/2019)

    Lagmannsretten kom etter en konkret vurdering til at asylsøkerens forklaring om at han hadde frafalt islam og konvertert til kristendommen ikke kunne legges til grunn som noenlunde sannsynlig. UNEs avslag var gyldig. Avsagt 8. oktober 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo