To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-201315
Documentdate : 25.09.2018

Familieinnvandring. Identitet. Utlendingsloven §§ 40 og 59. Pakistan

 
Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-201315 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-201315 Familieinnvandring. Identitet. Utlendingsloven § 40 og § 59. Pakistan (2/11/2019)

    UNE hadde gitt avslag på søknad om familiegjenforening med ektefelle grunnet ikke sannsynliggjort identitet, ettersom søkeren tidligere hadde søkt tillatelse under falsk identitet. Lagmannsretten kom 29. september 2018 til at den siste identiteten var sannsynliggjort, og at UNEs vedtak var ugyldig.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo