To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-32410
Documentdate : 16.04.2018

Utvisning. Varig innreiseforbud. Straffbare handlinger. Forholdsmessighet. EMK art. 8.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-32410 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-32410 Utvisning. Varig innreiseforbud. Straffbare handlinger. Forholdsmessighet. EMK art. 8. (12/9/2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om varig utvisning og registrering i SIS. Mannen hadde bodd i Norge i over ti år fra før han fylte 14, hadde aldri vært i Iran og snakket ikke farsi. Etter fylte 20 år var han straffedømt for gjentatt kriminalitet av typer som ble tillagt stor vekt ved forholdsmessighetsvurderingen: grovt ran, grov vold og meget alvorlig narkotikakriminalitet. Hensynet til familien og saksbehandligstiden veide mindre enn hans betydelig sterkere tilknytning til Norge enn Iran, og påbegynt rehabilitering fra sitt kriminelle liv. UNEs vedtak om varig utvisning var derfor et uforholdsmessig tiltak, og ble kjent ugyldig. Retten fant for øvrig at han ikke risikerte dobbeltstraff og derfor ikke var vernet mot retur etter utlendingsloven § 73 og EMK art. 8. Avsagt 16. april 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo