To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-57657
Documentdate : 23.04.2018

Proforma. Omgåelsesekteskap. Hovedsakelig formål. Tyrkia.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-57657 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-57657 Proforma. Omgåelsesekteskap. Hovedsakelig formål. Tyrkia. (12/9/2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om avslag på søknad om familiegjenforening på bakgrunn av ekteskap fordi det fremstod sannsynlig at det hovedsakelige formålet med ekteskapet var å etablere et oppholdsgrunnlag for søkeren. Lagmannsretten la til grunn at når utlendingsloven § 40 viste til det "hovedsakelige formålet", måtte det forstås som det viktigste og dominerende formålet blant flere mulige. UNE hadde pekt på flere forhold som sett i lys av den generelle situasjonen i Tyrkia kunne indikere at oppholdstillatelse var et formål med ekteskapet, men ingen som tilsa at dette var det "hovedsakelige formålet" for søkeren. UNE hadde lagt for stor vekt på et svært kort intervju foretatt ved ambassaden, hvor søkeren ikke ble stilt oppfølgingsspørsmål. Avsagt 23. april 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo