To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-57750
Documentdate : 02.10.2018

Enslig, mindreårig asylsøker (EMA). Etiopia.

 
Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-57750 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-57750 Enslig, mindreårig asylsøker (EMA). Etiopia. (2/11/2019)

    Lagmannsretten kom 2. oktober 2018 til at forklaringen til en enslig, mindreårig asylsøker fra Somali-regionen i Etiopia måtte legges til grunn som noenlunde sannsynlig.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo