To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-73503
Documentdate : 18.06.2019

Beskyttelse. Spørsmål om statsborgerskap. Iran.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2007-73503 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-73503 Beskyttelse. Statsborgerskap. Statsløshet. Iran. (7/5/2019)

    En kvinne og hennes datter hadde søkt om beskyttelse og oppgav at de opprinnelig kom fra Irak og var statsløse. Utlendingsnemnda avslo søknaden da de mente det ikke var sannsynlig at søkerne var fra Iran og at vilkårene for beskyttelse ikke var oppfylt. Lagmannsretten fant det klart sannynlig at søkerne var iranske statsborgere, og kom derfor frem til at Utlendingsmenda sitt avslag på søknad om beskyttelse og vedtaket om å ikke omgjøre vedtaket var gyldig. De mente også at vilkårene for oppholdstillatelse på humanitært grunnlag ikke var oppfylt og at krav om fastsettelsesdom for brudd på FNs konvensjon om statsløshet og EMK art. 8 ikke kunne føre frem.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo