To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-85590
Documentdate : 03.12.2018

Gyldighet av utlendingsforskriften. Grenseforordningen. Schengen. Krav om oppholdstillatelse. Forvaltningsloven § 37.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-85590 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-85590 Gyldighet av utlendingsforskriften. Grenseforordningen. Schengen. Krav om oppholdstillatelse. Forvaltningsloven § 37. (12/13/2018)

    Lagmannsretten kom til at en endring i utlendingsforskriften § 1-1 fra 2016 som fastsetter unntak fra utlendingslovens krav om oppholdstillatelse, var gyldig. Norsk Kabinforening, Norsk Flygerforbund og LO hadde anført at forskriftsendringen var ugyldig fordi Justis- og beredskapsdepartementet ikke hadde tilstrekkelig utredet endringen og feilinformerte i høringsrunden, jf. forvaltningsloven § 37. Retten kom til at den rettslige forståelsen av grenseforordningen som forskriftsendringen bygget på var uriktig, men at utredningen var klart forsvarlig og dermed så var endringen gyldig.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo