To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2018-20230
Documentdate : 29.04.2019

Beskyttelse. Aldersundersøkelser. Afghanistan


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-20230 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2018-20230 Beskyttelse. Aldersundersøkelser. Afghanistan (5/8/2019)

    Fem afghanske asylsøkere fikk avslag på søknad om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag. Utlendingsmyndighetene la i avslagene til grunn at én var eldre enn 17 år og fire var eldre enn 18 år på bakgrunn av aldersundersøkelser. Lagmansretten mente vedtakene var gyldige og det ble lagt til grunn at det ikke var feil av utlendingsmyndighetene å innhente medisinsk aldersundersøkelse i sakene. Videre påpekte lagmannsretten at det er det vanlige beviskravet som gjelder ved avgjørelse om en asylsøker er barn eller voksen.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo