To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2018-85405
Documentdate : 28.05.2019

Beskyttelse. Alkoholsalg. Irak

 

Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-85405 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2018-85405 Beskyttelse. Alkoholsalg. Irak (8/14/2019)

    En irakisk mann anførte at han var et offer for kidnapping, tortur og drapsforsøk etter å ha jobbet med alkoholsalg i hjemlandet. Han fikk avslag på sin søknad om beskyttelse i 2016 fordi UNE mente det ikke forelå fare for reaksjoner fra militsgrupper selv om søker tidligere har jobbet med alkoholsalg. Lagmannsretten mente derimot at det er mer enn en fjerntliggende mulighet for at overgrep kan inntreffe og at søker dermed har en velbegrunnet frykt for forfølgelse. UNE sitt vedtak ble ansett som ugyldig.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo