To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2008-10-17 AID
Case-ID : 200805239/KEAB (AID), 08/5240 (UDI)
Documentdate : 17.10.2008
Receiver :

Høringsinstansene

Høring om regler i ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende utlendingsforskrift – krav til sikret underhold og innføring av ny intervjuordning for å motvirke tvangsekteskap

Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 17.10.2008 "Høring om regler i ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende utlendingsforskrift - krav til sikret underhold og innføring av ny intervjuordning for å motvirke tvangsekteskap" (PDF)

UDIs høringssvar av 01.12.2008 "Høring om regler i ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende utlendingsforskrift - krav til sikret underhold og innføring av ny intervjuordning for å motvirke tvangsekteskap" (PDF)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo