To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2009-06-11 AID
Case-ID : 200903183-/JRS (AID), 09/2849-9 (UDI)
Documentdate : 11.06.2009
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - forslag til lovendring og forskriftsbestemmelser om unntak fra taushetsplikt og opplysningsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre

Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 11.06.2009 "Høring - forslag til lovendring og forskriftsbestemmelser om unntak fra taushetsplikt og opplysningsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre (PDF) 

Vedlegg 1 "Høring - Forslag til endring i utlendingsloven av 15. mai 2008 nr. 35" (PDF) 
Vedlegg 2 "Høring - Forslag til endringer i utlendingsforskriften" (PDF)

UDIs høringssvar av 11.09. 2009 "Høring - forslag til lovendring og forskriftsbestemmelser om unntak fra taushetsplikt og opplysningsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre (PDF) 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo